top of page
Calm%20Sea_edited.jpg
OM: Om mig

         OM MIG

Engagerad samtalsterapeut som utgår från ett styrkebaserat förhållningssätt

 

Jag heter Solveig Emanuelsson och är en engagerad samtalsterapeut som möter dig med värme och empati utifrån dina behov och önskemål. Jag lägger stor betydelse vid att skapa en tillitsfull relation så att du känner dig trygg.

 

Jag har många års erfarenhet av att arbeta med människor i olika situationer såsom:

 • Samtal med anhöriga till personer med beroendeproblematik

 • Dramametodik med individer och grupper i personlighetsutvecklande syfte

 • KBT & Dramametodik för Unga vuxna med psykisk ohälsa

 • KBT-samtal individuellt och i grupp

 

Sedan några år tillbaka genomför jag också uppdrag med min arbetskollega, terapihunden Balto för att ytterligare främja aktivitet och psykisk hälsa.

 

Jag är diplomerad, KBT terapeut, med akademisk vidareutbildning i, psykologi, våld i nära relationer samt utbildning i kommunikation- och konflikthanteringsmodellen Nonviolent Communication (NVC). Jag och Balto är också certifierade som terapihundsteam.

 

Min bakgrund är som teater- och dramapedagog i olika verksamheter både inom kultur och psykosocialt arbete, med såväl ungdomar som vuxna. Jag har under många år arbetat med grupp- och individutveckling inom psykisk ohälsa, med kommunikation och beteendeförändring på häkten och fängelser för intagna. Jag har hållit kurser och workshops i konflikthanteringsmodellen Nonviolent Communication (NVC).  Under senare tid har jag också utfört olika uppdrag tillsammans med terapihunden Balto inom sjukvård, rehabilitering, palliativ vård och psykisk ohälsa. 

solveig.jpg

UTBILDNINGAR I URVAL

Formella utbildningar och studier på högskolenivå

 • KBT terapeut, Diplomerad samtalsterapeut, Steg 1, KBT Svealand

 • Psykologi, Stockholms Universitet

 • Våld i nära relationer, Stockholms Universitet

 • Teater- och dramapedagog, Stockholms Universitet

 • Psykodrama, Stockholms Universitet

 

Övriga kurser & utbildningar

 • Nonviolent Communication (NVC), Giraffspråket, kommunikations- och konflikthanteringsmodell

 • Terapihundsutbildning. Compassionfokuserad utbildning tillsammans med terapihunden Balto 

bottom of page