top of page
Calm%20Sea_edited.jpg

ORSAKEN ATT SÖKA STÖD

KAN VARA MÅNGA 

Ibland är det svårt att formulera sina problem och behov.
Man kanske upplever odefinierbar känslor som ångest, oro och rädslor som begränsar ens liv. 

Som gör att man isolerar sig och mår dåligt utan förmåga att påverka eller förändra situationen.

 

Ett första steg är att söka hjälp och på så sätt  bryta begränsande mönster, som gör att man kan komma vidare och må bättre. Genom att vi bli mer medvetna om våra känslor, vår kropp och våra behov kan vi agera mer medvetet i tillvaron. 
 

Vi fokuserar på dina resurser, och anpassar arbetsmetoden efter dina och/eller gruppens behov.

iStock-1128515174.jpg

Vi arbetar med:

 • Stödsamtal

 • Stress

 • Självkänsla

 • Livskris

 • Oro och ångest

 • Panikångest

 • Nedstämdhet och depression

 • Ältande

 • Social fobi

 • Specifik fobi och rädslor

 • Tvångstankar

 • Samtalsstöd till anhöriga och medberoende

HUR GÅR DET TILL?

Jag lägger stor vikt vid att skapa en tillitsfull relation 
och att anpassa arbetsmetod utifrån dina behov och problematik.

 • Vi träffas för ett första inledande samtal där du berättar om din situation och dina behov.  

 • Du/ni tar beslut om det känns rätt och om du/ni vill fortsätta.

 • 1-3 kartläggningssamtal planeras in, där vi tillsammans kommer överens om fokus, önskade förändringar, metodik och planering.

 • Efter avslutad process sker utvärdering och eventuell uppföljningsplan.


Utifrån en styrkebaserat förhållningssätt - med på fokus på resurser och styrkor,
kan f
öljande erbjudas enskilt eller i kombination, individuellt eller i grupp:

Psychologist%20Session_edited.png

VAD ÄR KBT?

KBT står för Kognitiv BeteendeTerapi.
Det är en evidensbaserad behandlingsform som grundar sig på forskning
och teori inom kognitiv- och beteendepsykologi.

Terapeuten och klienten utforskar tillsammans tankemönster, känslor, fysiska förnimmelser och beteenden

och hur de ömsesidigt påverkar varandra i olika sammanhang.

Behandlingsformen kan inbegripa praktiska övningar i vardagen,
för att uppnå avsiktlig bestående förändring.

Det finns en rad olika områden där

KBT kan inbegripa en mängd olika former, modeller och verktyg.

Om du önskar kan Balto vara med i samtalsrummet eller i gruppen. 
Balto ger dig ett glatt och varmt mottagande.

   I rummet kan han bidra med stöd, trygghet, gos och klapp.
Det kan kännas lättare att prata om man t ex samtidigt klappar en hund.

                                                     Balto är inkännande bra på att fånga upp känslor.                                       

Läs mer om Balto här.

 

 

IMG_20190807_134345.jpg

BALTO I SAMTALSRUMMET

”WALK & TALK”

Vi erbjuder så kallad ”Walk & talk”, där vi promenerar tillsammans ute och samtalar.
När vi aktiverar oss blir vi mer kreativa och nya tankar väcks lättare.
Naturen har en stark positiv effekt på oss.
Läs mer om ”Skogsbad”.
Balto kan också vara med om du önskar.

iStock-1181381787.jpg

Vi arbetar under tystnadsplikt.

Jag kan erbjuda ett kostnadsfritt digitalt inledningssamtal inom en vecka, även kvällar och helger om behov finns. Terapimottagningen finns centralt i Stockholm, T-bana Stadshagen.
Det finns även möjlighet till digitala samtal samt via telefon.

 

Hör av dig så berättar jag mer!

Jag är medlem i svenska föreningen för kognitiva beteende inriktade terapier.

KBT medlem i sf KBT.jpg
bottom of page