top of page
DRAMA: Om mig
Calm%20Sea_edited.jpg

DRAMAMETODIK

Begreppet drama kommer från grekiskans dran, som betyder att göra.
Genom tiderna har drama ofta används som en effektiv metodik för lärande, beteendeförändring och för att visualisera olika former av perspektiv. Inom dramametodik kan tankar, känslor, upplevelser och föreställningar gestaltas, synliggöras, bearbetas och förändras.

Dramametodik är ett tvärvetenskaplig område som spänner över många olika forskningsområden såsom pedagogik, sociologi, psykologi och beteendevetenskap.

Det är en upplevelsebaserad metodik där kroppen, rummet och alla sinnen involveras, vilket kan leda till fördjupad förståelse och insikt. Genom att gestalta en tanke eller händelse kan vi separera oss från den, bryta ner tidigare uppfattningar och varseblivningar samt pröva och skapa nya beteendemönster

 

Forskning visar att dramametodik är en av de mest effektiva och över tid hållbara metoderna i förändringsarbete.  Dramametodik går att förstå både som en process, liksom olika modeller och verktyg. Metodiken är applicerbar både individuellt och i grupp.

shutterstock_344201303.jpg

SYFTE & MÅL

Syfte och mål med dramametodik är att skapa mänskligt växande, utveckling av samspel mellan människor, öka medvetenhet och handlingsalternativ.
Dramapedagogiska metoder och verktyg såsom rollspel, gestaltning, improvisation, spatiala övningar etc. har för syfte att:

  • Synliggöra tankar och situationer

  • Skapa ett önskat läge

  • Pröva nya beteenden i olika situationer

  • Öva på att uttrycka och hantera olika känslor

  • Träna kommunikation & samspel i olika kontexter

  • Reflektera och diskutera olika perspektiv​

shutterstock_727249072-2.jpg

Vill du veta mer om hur upplevelsebaserad dramametodik kan används i olika målgrupper och på arbetsplatser?

Varmt Välkommen att höra av dig!

bottom of page